Referanslar

Stratejik İletişim Danışmanlığı (Skills for an Inclusive Future)

The EBRD is owned by 69 countries, as well as the European Union and the European Investment Bank. Each shareholder is represented on the Board of Governors, which has overall authority over the Bank. Our President is Odile Renaud-Basso (pictured right). The President manages our work under the guidance of the Board of Directors.

Stratejik Danışmanlık Kapsamında;

Sosyal Etki Yönetimi. Değişim Yönetimi. Lider İletişimi. Medya İlişkileri. Sosyal Marka Yönetimi. Paydaş İletişimi
The SDG Impact Accelerator (SDGia) is a novel initiative that leverages the SDGs to serve complex challenges faced by forcibly displaced populations and Least Developed Countries (LDCs) by funneling highly innovative solutions and convening private and public stakeholders around specific development challenges.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Hareketlilik Haftası Sosyal Etki Danışmanlığı

Kentlileri ve belediyeleri harekete geçmeye ve sürdürülebilir ulaşım modlarını desteklemeye teşvik etmek amacıyla tüm dünyada düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın Türkiye'de Proje Direktörlüğü. “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” mottosu ile yürütülen sosyal etki projesinde şehir içi ulaşımda sürdürülebilir kent hareketliliği vurgulandı. Türkiye’de 500’den fazla belediye hafta kapsamında sosyal etki yaratmak üzere projeye dahil oldu. 

İletişim Danışmanlığı Hizmeti Kapsamında;

Lider İletişimi. Medya ve Kriz İletişimi. Marka İletişimi. Değişim Yönetimi. Paydaş İletişimi.

Yaşanabilir bir gelecek ve daha yüksek yaşam kalitesi için dünyaya katkı sağlamayı amaçlıyan dünyanın lider kimya şirketi. Bu hedefi, müşterileri ve toplum için kimya yaratarak ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak gerçekleştiriyor. Sürdürülebilirlik, kalkınmanın itici gücü ve risk yönetiminin bir parçası olarak yaptığı her şeyin merkezinde yer alıyor.

Stratejik Danışmanlık Kapsamında;

Sosyal Etki Yönetimi. Değişim Yönetimi. Lider İletişimi. Medya İlişkileri. Sosyal Marka Yönetimi. Paydaş İletişimi

United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder. UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı olan Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve işbirliği platformu sunar. 

Stratejik Danışmanlık Kapsamında;

Sosyal Etki Yönetimi. Değişim Yönetimi. Lider İletişimi. Medya İlişkileri. Sosyal Marka Yönetimi. Paydaş İletişimi. Proje İletişimi

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun temel amacı; iş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki köprüyü kurmak ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmektir.Hedefler için İş Dünyası Platformu birlikte düşünmeyi, öğrenmeyi ve çalışmayı teşvik eden; tüm şirketler ve paydaşlarına açık, katılımcı bir yapıya sahip. 193 Birleşmiş Milletler üyesi devlet 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti. SKA’lar yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030 yılında tamamlanacak bir yol haritası ortaya koyuyor. Hedefler için İş Dünyası Platformu da, bu yol haritasında tüm paydaşlarına liderlik ve rehberlik yapıyor.

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

Sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için iş dünyasında değişim yaratmak ve geleceği şekillendirmede etkili olmak üzere bir araya gelen bir oluşum. Pek çok ulusal ve uluslararası kurum, sivil toplum kuruluşu, kamu kurumu ve üniversite ile iş birliği yapıyor. Sürdürülebilirlik hakkında derinlemesine bilgilendirme sağlamak, bilinç oluşturmak, tartışmayı teşvik etmek ve gelecek kuşaklar için iş dünyasının gündeminin temelini oluşturmak için farklı platformlar ile çalışıyor. Değişimin ancak birlikte mümkün olduğuna inanıyor.